Nieuws en berichten

 • Feb 28
 • Nieuwe data groepsonderzoek dyslexie voor scholieren of studenten

  De eerstvolgende data voor groepsonderzoek zijn:

   

  - HBO/WO: 10 april 2017 

  - MBO: 18 mei 2017

  - VO: 22 mei 2017

   

  Op meerdere momenten gedurende het studiejaar verzorgt het IWAL een groepsonderzoek dyslexie voor scholieren of studenten. Dit is een beperkt diagnostisch onderzoek voor zogenaamde risicoleerlingen/studenten, op basis waarvan een dyslexieverklaring kan worden afgegeven voor een tentamen- of examenregeling of voor studieverlenging. Het is het uitgangspunt om de meeste testonderdelen in groepsverband af te nemen. Alleen die onderdelen die dat vereisen worden individueel afgenomen.

  Het diagnostisch onderzoek bestaat uit een analyse van het lezen en spellen en een systematisch onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de lees- en spellingproblemen. Met dit onderzoek kan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze dyslexie worden vastgesteld en onderscheiden worden van andere mogelijke oorzaken van de ondervonden problemen. De diagnostische werkwijze van het IWAL volgt de criteria zoals gesteld in het Protocol Dyslexie en Behandeling.

  Het onderzoek vindt plaats bij het IWAL op locatie of op de onderwijsinstelling zelf.